Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  NEBE SURESi
  

AMME SURESİNİN SIRLARI
Hazinetül Esrar

 
Kurraların sultanı Ubey bin Ka'b (R.A.) rivayet ediyor ki: Resulüllah Efendimiz bu konuda şöyle buyurdular :
«AMME YETESAELUN suresini okuyan kimseye Cenab-ı Allah kıyamet günü soğuk bir şarapla ikramda bulunur.»

«Amme yetesaelun suresini öğrenin. Kaaf velKur'anil mecid vennecmi iza heva, vessemai vettarikı surelerini de öğrenin. Eğer bu surelerde neler bulunduğunu bilmiş olsaydınız meşgul olduğunuz işleri bırakırdınız, sadece bunları öğrenmeye çahşırdmız. Bunlarla Allah'a yaklaşırdınız. Allah da şirk (kendisine ortak koşmak) hariç diğer günahlarınızı (kul hakkı müstesna olmak üzere) bağışlardı.»
Ebu Derda

 


Yapılan rivayete göre, Hazret-i Ebubekir Sıddik (R.A.) Re sulüllah (S.A.V.) Efendimiz'e şöyle demiştir:
Ya Resulallah! Yaşlılık pek erken size geldi!.

Resulüllah ona şu cevabı vermiştir:
Beni yaşlandıran, saç ve sakalımı ağartan Hud suresi
olmuştur.


Diğer bir rivayette ise şöyle buyurmuştur:
«Benim saç ve sakalımı ağartan, Hud, Vakıa, Mürselat, Amme yetesaelun ve İzeş şemsü küvviret sureleri olmuştur.»

Bunların hepsinde de esrarın keşfi özelliği mevcuttur. Aynı zamanda hadis-i şerifte, bu sureleri öğrenen kimsenin manalarını da öğrenmesine işaret vardır. Çünkü maksad ancak bunların manasını bilmekle elde edilir. Ayrıca bu surelerde şu hususların da açıklandığına dikkatler çekiliyor: Kıyamet üzün­tüsü, yapılan vaidler ve bunları anlayıp gözönünde bulundur­mak insanı yaşlandırır. Bu sebeble şişman ilim sahipleri, mülehham kurra'lar yerilmiştir. Çünkü bunların şişmanlaması bu surelerdeki zühullerindendir. Zühul etmemiş olsalardı, oku­duklarının derin anlamını, esrar ve hikmetini kalblerinde taşımış bulunsalardı, üzüntüden erirlerdi. Çünkü yağlanmak ve şişmanlamak üzüntüyle birlikte bağdaşamaz,

İmam Şafii (rah-metullahi aleyh) diyor ki:
«Şişman, yağlı kimse felah bulamaz. Ancak Muhammed bin Hasan müstesna...»


Bunun üzerine kendisine soruldu :
Neden ya İmam!İmam Şafii
Çünkü insan şu dünyada eğer akimi kullanıyorsa şu iki halden biriyle karşı karşıyadır: Ya ahireti için üzülüp duracak, ya da dünyası için.. Şişmanlık ve yağlanmak bu iki üzüntüyle de bağdaşamaz. Bu iki manadan yoksun olan kimse dört ayaklılar seviyesine düşmüş olur.. Diye cevap vermiştir.
Aynı rivayeti Ruhu'l-Beyan sahibi kendi tefsirinde nakletmiştir.


Bu surenin özelliklerinden biri de şudur:
Geceleyin uykusu gelmeyen kimse Ve cealna nevmeküm sübata ayetini okuyup tekrarladığında arzusu yerine gelir. Çünkü bu birçok defalar tecrübe edilmiştir.

 

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340710 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR