Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  SURELER SIRLARI
 
KUR'ÂN-I KERİM'İN 114 SÛRESİNDEKİ SIRLAR
 

 BESMELE:
 Her muradın olması için besmele-i şerife yedi gün 786 şar defa okunur.
 Her çeşit âfattan, hırsızdan, yangından ve ani ölümden korunmak için yatarken 21 defa okunur.
 Düşman ve zâlim kimseden korunmak için yüzüne karşı 51 defa okunur.
 İnsanın ummadığı yerden rızka nâil olması için güneş doğarken güneşe karşı 600 defa besmele ve 600 defa salavâtı şerife okunur.
 Vesveseden kurtulmak için 786 defa bir bardak suya okunarak yedi sabah içilir.
 Şuurunu kaybeden kimseye 786 defa suya okunarak yedi sabah içirilir.
 Ezber gücüne sahip olmayan için 786 defa suya okunur, 7 sabah güneş doğarken içirilir.
 Kalb gözünün açılması için sabah namazından sonra 2500 defa okunur.
 Bir kağıda 40 defa yazılarak su veya zemzemle silinir, hastaya içirilirse şifa bulur.
 Bir kağıda 35 defa yazılır, eve asılırsa her türlü şerden korunur.
 Ticaretin verimli olması için 35 defa yazılarak ticarethâneye asılır.
 Muharrem ayının birinci günü 130 defa yazılarak üzerinde taşıyan kimse hayat boyu kötülüklerden korunur.
 Hastalıktan korunmak için 190 defa yazılarak taşınır.
 
 FÂTİHA-İ ŞERİFE
 Fâtiha-i Şerife'yi yatarken okuyan ölümden başka her türlü kötülükten korunur.
 Tehlike anlarında 10 defa okunur.
 Günde 100 defa okuyan kötü ahlâktan kurtulur, şerden emin olur.
 
 BAKARA SÛRESİ:
 Tehlike anında ve duânın kabul olması için elif, lam, mim âyeti okunur.
 Rûhi bunalıma karşı üç defa okunur.

 ÂLİ İMRÂN SÛRESİ:
 Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur.

 NİSÂ SÛRESİ:
 Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

 MÂİDE SÛRESİ:
 Her türlü zarardan korunmak için bu mübârek sure 7 defa okunur.

 EN'AM SÛRESİ:
 istek ve dileğin olması için 7 defa okunur.

 A'RÂF SÛRESİ:
 Dünya ve âhiret mutluluğu için okunur.

 ENFAL SÛRESİ:
 Bu mübârek sure zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.

 TEVBE SÛRESİ:
 Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, aşılırsa o yere hırsız giremez.

 YUNUS SÛRESİ: ;
 Bu Mübârek sûreyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar.

 HUD SÛRESİ:
 Zâlimden intikam almak için 3 defa okunur.

 YÛSUF SÛRESİ:
 İzzet ve saadete nâil olup, bahtın açılması için okunur.

 RÂD SÛRESİ:
 Düşmanın kahrı için okunur.

 İBRAHİM SÛRESİ:
 Ahlâkın güzelleşmesi için 10 defa okunur.

 HİCİR SÛRESİ:
 Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur.

 NAHİL SÛRESİ:
 Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunur.

 İSRÂ SÛRESİ:
 Hilecilerin semden korunmak için okunur. Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içirilirse şifa bulur.

 KEHF SÛRESİ:
 Bu mübârek sûreyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.

 MERYEM SÛRESİ:
 Bu sûreyi 41 kerre okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

 TÂHÂ SÛRESİ:
 Bu Mübârek sûreyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

 ENBİYÂ SÛRESİ:
 Her türlü tehlikeye karşı okunur.

 HAC SÛRESİ:
 Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

 MÜ'MİNUN SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimseler imanî ve itikadî yönden düzelir, imanın kemâline erer.

 NÛR SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemâli imâna ve yakîne erer.

 FURKÂN SÛRESİ:
 Düşmanın perişan olması için okunur.

 ŞÛARA SÛRESİ:
 Zarardan korunmak için okunur.

 NEML SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

 KASAS SÛRESİ:
 Azab ve esaretten kurtulmak için okunur.

 ANKEBÛT SÛRESİ:
 Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulur.

 RÛM SÛRESİ:
 Düşmana galib olmak için okunur.

 LOKMAN SÛRESİ:
 Dahilî hastalıklara karşı 7 defa okunur.

 SECDE SÛRESİ:
 Yazılarak bir şişe içine konur, evin bir kenarına saklanırsa her türlü afattan emin olur.

 AHZÂB SÛRESİ:
 Nasip ve kısmetin açılması için yedi defa okunur.

 SEBE' SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.

 FÂTIR SÛRESİ:
 Bu mübârek sure-i celileyi okuyan kimse mahlûkat tarafından sevilir.

 YASİN SÛRESİ:
 Bu mübârek sûreyi 70 defa okuyan her muradına nâil olur.

 SAFFÂT SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyanların rızkı çoğalır, darlık çekmez.

 ŞAD SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

 ZÜMER SÛRESİ:
 Halk içinde azîz muhterem olmak için okunur.

 MÜ'MİN SÛRESİ:
 Kötü insanın şerrinde emin olmak için yedi defa okunur.

 FUSSİLET SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

 ŞÛRA SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan kimse hasmını mağlûp eder.

 ZUHRUF SÛRESİ:
 Yedi defa okuyan kimse her muradına nâil olur.

 DUHÂN SÛRESİ:
 Üç defa okuyan her dileğini elde eder.

 CÂSİYE SÛRESİ:
 İftiradan kurtulmak için okunur.

 AHKÂF SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan cin şerrinden emin olur.

 MUHAMMED SÛRESİ:
 Zarardan kurtulup, saadete nâil olmak için okunur.

 FETİH SÛRESİ:
 Bu sûreyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nâil olur.

 HÜCURÂT SÛRESİ:
 Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur.

 KAF SÛRESİ:
 Cuma geceleri okuyan âhiret saadetine nâil olur.

 ZÂRİYÂT SÛRESİ:
 Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez.

 TÛR SÛRESİ:
 Bu sûreyi okuyan Hakk'a yaklaşır, dertlerden kurtulur.

 NECM SÛRESİ:
 21 defa okuyan her muradına nâil olur.

 KAMER SÛRESİ:
 70 defa okuyan kimse zâlimin şerrinden kurtulur.

 RAHMÂN SÛRESİ:
 Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

 VÂKIA SÛRESİ:
 Bu sûreyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

 HADÎD SÛRESİ:
 Rûhî bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

 MÜCÂDELE SÛRESİ:
 Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa, düşman hezimete uğrar.

 HAŞIR SÛRESİ:
 40 gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nâil olur.

 MÜMTEHİNE SÛRESİ:
 Bu sure-i okumaya devam edenler haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

 SAF SÛRESİ:
 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

 CUMA SÛRESİ:
 Helâlinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır.

 MÜNÂFIKÛN SÛRESİ:
 Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmamak için 7 defa okunur.

 TEGÂBUN SÛRESİ:
 Nefes darlığına karşı suya yedi defa okunarak içilmeli.

 TALÂK SÛRESİ:
 Üç defa okuyan refikası ile güzel geçinir.

 TAHRİM SÛRESİ:
 21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

 MÜLK SÛRESİ:
 41 defa okuyan her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

 KALEM SÛRESİ:
 Şerden korunmak ve her muradına nâil olmak için 71 defa okunmalı.

 EL- HAKKA SÛRESİ:
 Âhiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

 MEÂRİC SÛRESİ:
 Zafere ermek için 180 defa okunur.

 NÛH SÛRESİ:
 1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder.

 CİN SÛRESİ:
 Bu sûreyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşur.

 MÜZZEMMİL SÛRESİ:
 40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

 MÜDDESSİR SÛRESİ:
 Bu sure-i celîleyi okuyan nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

 KIYÂME SÛRESİ:
 Cuma geceleri okuyan kimse âhiret saadetine nâil olur.

 İNSAN SÛRESİ:
 70 defa okuyan kimse kötü ahlâktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nâil olur.

 MÜRSELÂT SÛRESİ:
 7 defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz.

 NEBE' SÛRESİ:
 İkindiden sonra okuyan dünya ve âhiret saadetine nâil olur.

 NÂZİAT SÛRESİ:
 Bu sûreyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapar.

 ABESE SÛRESİ:
 Yakîne ermek için 7 defa okunur.

 TEKVİR SÛRESİ:
 Müşküllerin halli için 7 defa okunmalıdır.

 İNFİTÂR SÛRESİ:
 Her murada nâil olmak için 21 defa okunur.

 MUTAFFİFÎN SÛRESİ:
 Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur.

 İNŞİKÂK SÛRESİ:
 Doğumun kolay olması için 7 defa okunur.

 BURÛC SÛRESİ:
 Fitneci ve hasetçilerin şerri den kurtulmak için 10 defa okunur.

 TÂRIK SÛRESİ:
 Peri ve cin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

 ÂLÂ SÛRESİ:
 3 defa okuyan seferden selâmetle evine döner.

 GÂŞİYE SÛRESİ:
 Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur.

 FECİR SÛRESİ:
 Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.

 BELED SÛRESİ:
 Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

 ŞEMS SÛRESİ:
 Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur.

 LEYL SÛRESİ:
 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

 DUHA SÛRESİ:
 Okumaya devam edenler ruhî bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

 İNŞİRÂH SÛRESİ:
 Okumaya devam eden kimse kalb sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur.

 TÎN SÛRESİ:
 7" şer defa okuyan kimse kötü ahlâktan kurtulur.

 ALAK SÛRESİ:
 7 'şer defa okuyan kimsenin muradı geçerli olur.

 KADİR SÛRESİ:
 Her müşkülün halli için 21 defa okunur.

 BEYYİNE SÛRESİ:
 Bu sûreyi vird edinerek devamlı okuyanlar kâmil insanların makamına erer.

 ZİLZAL SÛRESİ:
 40 bin defa okuyan kimse düşmanını helâk eder.

 ÂDİYAT SÛRESİ:
 3 defa okuyan nazardan korunur.

 KÂRİA SÛRESİ:
 Her işin intizamı için 100 defa okunur.

 TEKÂSÜR SÛRESİ:
 Dünyevî ve uhrevî musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur.

 ASIR SÛRESİ:
 İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa ona okunur.

 HÜMEZE SÛRESİ:
 İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

 FîL SÛRESİ:
 Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nâil olur.

 KUREYŞ SÛRESİ:
 Zengin ve güzel ahlâka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

 MÂÛN SÛRESİ:
 41 defa okuyan kimse Hz. Muhammed'i rüyasında görür.

 KEVSER SÛRESİ:
 100 defa okuyan muradına nâil olur. Resûlü Ekrem'i rüyasında görür.

 KÂFİRÛN SÛRESİ:
 Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

 NASR SÛRESİ:
 Her muradın halli için 1000 defa okunur.

 TEBBET SÛRESİ:
 Düşmanın helâki için 1000 defa okunur.

 İHLÂS SÛRESİ:
 Yüz defa okuyan kâmil bir imâna erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan her muradına nâil olur.

 FELAK SÛRESİ:
 Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

 NÂS SÛRESİ:
 Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.
 


 

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340723 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR