Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  VAKIA SURESi
 

VAKİA SURESİNİN FAZİLETLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'in bu konuda şöyle buyur duğu rivayet olunmaktadır:
«Vakıa suresini her gece okuyan kimseye fakirlik ebediyen dokunmaz.»
Müftü Sadi Hazretleri

 

Diğer bir hadiste ise şöyle buyuruluyor:
«Vakıa suresini okumaya devam eden kimse ebediyyen fakir olmaz.»


«Hadid, Vakıa ve Rahman surelerini okuyan kimse melekut aleminde ve yeryüzünde «Firdevs sakini» diye çağrılır.»
Camius Sağır


«Her gece Vakıa suresini okuyan kimseye fakirlik dokunmaz. Vakıa suresi zenginlik süresidir. Onu okuyun ve çocuklarınıza öğretin.»
Ebu Ubeyd, El Haris, Ebu Yala


Burada hatıra şu gelebilir :
Dünyalığı ahiret ameliyle elde etmeğe çalışmak doğru değildir. Böyle olmakla beraber aksine bazı tavsiyeler vardır. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?
Diyebiliriz ki: Bundan maksad, Allah'ın ya bir kanaat vermesi ya da ibadet etmeye güç bulabilmek için azık lutfetmesidir İlim tahsilini yapabilmek için de buna ihtiyaç vardır. Bütün bunlar dünyayı, dünyalığı değil hayırları dilemekten ibarettir. O halde bu konuda bir gösteriş olmasa gerek.
 

İmam Şatıbi (R.A.) diyor ki:
«İlim adamı için hem mal, hem de makam ve mertebe gereklidir. Ta ki kimseye karşı küçük düşmesin ve hiç bir zengine muhtaç olmasın.
 

Hilal bin Yesaf'm Mesruk Hazretleri'nden yapmış olduğu rivayette deniliyor ki:
«Kim gelmiş geçmiş kimselerin ve gelecek olanların haberini, cennet ve cehennem ehlinin durumunu, dünya ve ahiret konularını öğrenmek istiyorsa Vakıa suresini okusun!»
Ruhul Beyan Tefsiri

 

Her gün kırk defa olmak üzere kim Vakıa suresini kırk gün üstüste ara vermeden okursa, muhakk ki Allah ona geniş bir rızık verir de hiç bir meşakkat ve sıkıntı hissetmeden o buna kavuşturulur.

O halde ey faziletli kardeşim! Sen bu hususu öğrendikten sonra onu ancak layık olan kimselere öğret. Çünkü bu surede Allah'ın en büyük isimleri yer almaktadır.
Ve yine bu sureyi ikindi namazından sonra on dört defa okumak birçok defalar denenmiştir, çok müsbet sonuçlar verir.

Bilmiş ol ki:
Bu surenin büyük bir sırrı ve hayret verecek ölçüde özelliği vardır. Bilhassa zenginlik talebinde... Fakirliği defetmekte... Bu cümleden olmak üzere üçüncü halife Osman bin Affan (R.A.) Hazretleri, Abdullah bin Mes'ud Hazret-leri'ne bir miktar mal arzetti. Hz. Abdullah bin Mes'ud bunu almayı pek hoş karşılamadı ve reddetmek istedi. Hazret-i Os­man (R.A.) ona:

1.
Canım sen al da kendine değil kızlarına harca, dedi.
2. Sen onların fakirlik içinde kalmalarından endişe mi ediyorsun? Halbuki ben onlara Vakıa suresini okumalarını emrettim, diye cevap verdi. Sonra şunu ilave etti:
3. Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz'den duydum; buyurdu ki: «Kim Vakıa suresini her gün okursa, kendisine ebediyyen fakirlik dokunmaz.»

İlim adamlarımızdan bazısı şöyle demiştir :
Vakıa suresini bir tek mecliste kırk bir defa okuyan kimsenin haceti yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda...
Havassı Kuran

Share
 
  Tüm 185878 visitors (340701 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR