Kur'an-ı Kerim
   
  SÜRELER VE ESMALAR
  Yengec Burcu
 Seretan (Yengeç) burcu: Pazartesi

Bu burcun tabiatı nemli soguk olup, anasırı Su ve gezegeni Kamer (Ay) dir. Yengeç burcunun cinsiyeti disi, madeni gümüs, günü Pazartesi, gecesi Cuma ve buhuru Misktir. Günün Harfi Cim Rengi beyaz, Esması Cebbar, Ulvi Cebrail Ardi Mürre.Dost burcu Boga, düsman burcu Hamel;dir. Tabiatı itibariyle düsmanı dört unsurdan biri olan Atestir.

Bu burcun genel hastalıkları: Göğüs kafesi, memeler ve mide en hassas bölgeleridir. Gastrit, ülser, 12 parmak bağırsağı, pankreas, bağırsak iltihapları görülebilir. Hazımsızlık sorunları olur. İleri yaşlarda kilo sorunları yaşanabilir. Duygulardaki ani değişikler, duygusal hassasiyet mideyi etkiler. Üşütme gaza neden olur. Hava değişikliklerinden çabuk etkilenirler. Lodos, aşırı baş ağrısı yapar. Süt bezleri iyi çalışır. Memelerle ilgili rahatsızlıklar, kadın üreme sistemi bozuklukları görülebilir. Güneş ışınlarına karşı hassasiyet vardır. Vücut enerjisini yitirir, yorgunluk olur. Oğlak burcundan gelen zıt etki ile iskelet sistemi, dizler ve deri hassasiyeti olur. Yengeçlerin bünyeleri kuvvetli değildir. Acı, ağrı, rahatsızlıklara dayanıksız olur, hastalığını çok büyütür, endişe ve evham yüzünden ufak bir şeyi abartabilirler.

Bu Seretan (Yengeç) Burcun Esmaları :

EL-MU;MİN (اَلْمُؤْمِنُ) 136 Gadzail-Hekyail: Güven veren, inananları güvenlikte kılan, vaadine güvenilen, muhafaza ve himayesiyle her korkuyu gideren, her tehlike ve felâketten kurtuluş ve güven veren, gönüllerde iman ışığı yakan; kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran. Allah Teâlâ, kalblere iman ve hidayet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır. Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır. Zühre saatinde bu ismin zikrine devam edenin kalbi nurla dolar dünyevi ve uhrevi hacetleri reva olur.hasımlarına karşı galip gelir. Gıybet edenlerin gıybetinden mahfuz olur. Her türlü hastalığa okunduğunda faydası vardır özellikle her türlü göğüs hastalıklarına daha etkilidir.Kamer saatinde bu isimle meşgul olanlar şeytanın şerlerinden mahfuz olurlar. Aynı şekilde malı ve canı ve dili yalandan korunur. Her gün bin defa okuyan bulaşıcı hastalıklardan emin olur. Vesvese evham gibi durumlarda bu adı yazıp su ile sildikten sonra içenin evhamı kaybolur.

EL-MUSAVVİR (اَلْمُصَوِّرُ) 336 Seydail-Sakyail: Şekil veren, her şeye şekil ve özellik veren, her bir yaratığa titizlik ve maharetle sanatlı bir şekilde farklı suretler giydirerek sanatının güzellik ve mükemmellikleri gösteren. Allah Teâlâ herşeye bir suret, bir özellik vermiştir. Herşeyin kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez. Mesela: İnsanlar arasında tamamiyle birbirinin aynı iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar değişiktir ve hiçbiri ötekine uymaz. Şu halde insanın hiç taklit olunamayacak imzası, bastığı parmak izidir. İşte bunlar, Allah Teâlâ;nın Musavvir isminin tecellileridir. Kamer saatinde bu ismin zikrine devam edenler bir çok sırlara rüyalarında vakıf olurlar ve yine istedikleri şahsın rüyasına bu ismi zikirle girebilirler. Çocuğu olmayan bir ailede Kadın: Yedi gün oruç tutup her iftar anında yirmi bir defa “Ya Musavvir” ism-i şerifini okur Erkek ise; Üç gün oruç tutarak “Ya Musavvir” ismi şerifini yirmi bir defa bir bardak suya okur ve onunla iftar ederler. Bu günler içerisinde dua edip bir arada olurlarsa Allah;ın izni ile bir evlada kavuşurlar. Bir hatırlatma alimlerin bu isimle ve ne için okunması gerektiği ve adetleri ihlal etmeyin bu isim alem-i berzah ve Misal alemiyle bire bir alakalı olduğundan Bir Mürşidin izni olmadan çok fazla bu isimle meşgul olmayın Alimlerin belirttiği ihtiyaçlarda ve adetlerde meşgul olun ki bu esmanın bereketi olarak Alemi Berzah ve mana kapıları açılırsa sapıtmayın çünkü bu ismin o alemin kapılarını açıcı bir özelliği var. Çocuğu devamlı düşük olan hamile kadınlar bu Esmayı Hac suresi 5 ayetinde ki bu verdiğim yerle beraber okurlarsa inşallah bir daha düşük yapmazlar.
Bismillahirrahmanirrahim ve nukirru fil erhami ma neşau ila ecelim musemmen summe nuhricukum tiflen: Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz. (Hac 5)

EL-VÂSİ; (اَلْوَاسِعُ)137 Takdihail-Talhiyail: Bol veren, evreni kucaklayan, ilmi ve merhameti geniş olup her şeyi kuşatan, kudret, rahmet, bağışlama, iş ve fiilleri, tecellî ve tasarrufları, sıfat ve isimleri, bütün varlıkları içine alacak kadar geniş olan. Kullarına bol bol nimetler veren. Allah;ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. Allah;ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet yoktur. Zuhalde zikrine meşgul olsa gam ve kederden kurtulur istediğine nail olur. Aynı şekilde kamer saatinde meşgul olanında kalbi genişler keder ve sıkıntıdan kurtulur. Rızkında bolluk olur. Haset ve kin gibi kötü hasletleri olanlara faydalıdır. Bu ismin de iç sıkıntısı kalp çarpıntısı göğüs darlıkları ve göğüs hastalıklarına faydası vardır ama en fazla karaciğer akciğer ve dalak rahatsızlıklarında faydalıdır. Zor ve meşekkatli işlerde çalışanlar bu ismi zikrederlerse her işleri kolaylaşmaya başlar. İşleri iyi olmayanlar evinde meşakkat ve rızık darlığı olanlarda bu ismi zikir edelerse hak teala genişlik ihsan eder.  İlminin keşfinin ahlakının çoğalması genişlemesini isteyenler Arşı taşıyan meleklerin duası ile beraber bu ismi zikrederlerse bunlara kavuşurlar okunacak ayet: Esteizu billah rabbena vesi;te kulle şey;ir rahmetev ve ilmen: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır (Mümin 7)

EL-VEDÛD (اَلْوَدُودُ) 20 Cegail-Hehyail: Çok seven ve sevilen, müminleri seven, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, cemâlini, isimlerini ve bunların tecellîleri olan mahlukâtının güzelliklerini çok seven; rahmetinin güzel meyveleriyle söz ve fiilleriyle kendini yaratıklarına sevdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan. Vedûd;un, seven ve sevilen olmak üzere iki manası vardır. Allah Teâlâ, kullarını çok sever, onları lütuf ve ihsanına garkeder. Sevilmeye lâyık ve müstehak olan da ancak O;dur. Kamer saatinde bayanları teshir için okunur. Okunan şahsın üzerine teshir olur . kalbi okuyana sevgiyle dolar. Kamer saatinde bu ismin zikrine devam edenlerin kalplerinden masiva silinir. Muhabbetullah hasıl olmaya başlar çalışan aslında bunun için çalışmalı bu isim Mevlana Hazretlerinin (k.s) Baskın esmasıdır. Her kim ağzını zevcesinin ağzına dayayıp yirmi defa bu ismi zikreder, sonra dilini onun ağzının içine sokarsa uzak durmaya bir an bile dayanamayacak büyük bir sevgiyle onu sever. Üzerine 1000 defa “Yâ Vedûd” ism-i şerifi okunan tatlı bir yiyeceği yiyen eşler arasında muhabbet ve sevgi daha da artar. Sabah evden çıkmadan önce, 21 defa “Yâ Vedûd, Yâ Rahim” ism-i şeriflerini okuyan kimse, o gün insanlardan sevgi ve merhamet görür.

EL-BÂTIN (اَلْبَاطِنُ)62Ahityail: Gizli, zât ve mahiyeti gizli olan, zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından duyuların ve aklın idrakinden gizli olan, duyu organları ile idrâk edilemeyen, her şeyin gerçek yüzüne vâkıf olan; her şeyin iç yüzüne şahitlik eden; zuhurunun şiddetinden [Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitab edince: “Ya Rabbî! Göster bana Zatını, bakayım Sana!” dedi. Allah Teâla şöyle cevap verdi: “Sen Beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak, eğer yerinde durursa sen de Beni görürsün!”. Derken Rabbi dağa tecelli eder etmez onu un ufak ediverdi. Mûsâ da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki: “Sübhansın ya Rabbî. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, (dünyada Seni görmemizden de münezzehsin). Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde Seni görmeden iman edenlerin ilkiyim!” (Araf 7/143)], sınırsız büyüklüğünden ve zıddının olmayışından dolayı mahlukâtın gözünden gizlenen, ancak eserleriyle varlığını gösteren. Allah Teâlâ;nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir. Âşikârdır, çünkü varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir. Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat;î surette biliriz. Kamer saatinde zikrine devam edenin kalbi nurlanır kederleri dağılır Bu ismi Ya Zahir Ya Batın şeklinde zikredenler fena düşünceler den halas olurlar sırlara müttali olurlar. Bu isimi  el-evvelu el-ahiru el-zahiru el-batınu esmalarıyla zikrederse insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye keşf olur. Her varlığın batınını ve zahirini görür ve bilir. Eşyanın havassı, zahiri ve batıni ilimler ona malum olur. Bu ismin kalbi hastalıklar yanı sıra mide bağırsak rahatsızlıklarına da faydası vardır.Allahu Alem bissavab.

Pazartesi Günün Cin Padişahı

Pazartesi günü. Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre;dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin;in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri, olduğundan daha uzun bir görüntüye sahiptir. İki hizmetkârı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir. Bu cin, Hz.Muhammed;in s.a.v elleri arasında bu dini kabul eden cin padişahıdır. Aynı zamanda Cin suresinin hadimidir. Buna bağlı cinin ismide mehtahtildir. Bunlar Cebrail a s bağlıdır.

insanlara sıkıntı veren Cinnisi ismi Meymun ibni Zenki dir.
Bu Cin taifesinin mekanı boş evler, harap yerler ve kabirlerdir. Bu burcun Cinnisi Kiliselerde İncil okur. Kuş gibi uçarak her yerde hazır olur. Bu burç sahibinin üzerine uçarak konar ve sıtma gibi tasallut eder. Hasta nın bütün bedeni kesik kesik olur. Yüzünün rengi gider. Hasta geceleri uyku uyuyamaz ve korkarak sabahlar. Gündüzleri ise ağrı ve sızılardan rahat edemez.
 

 
  Tüm 185878 visitors (340735 hits) kişi burdaydı! © 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 21 AĞUSTOS 2017 13:26 / RAŞİT TUTKA Bursa Turkey/TR